گنجور

حاشیه‌گذاری‌های حمداله اسکندری

حمداله اسکندری


حمداله اسکندری در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی:

در مصرع « او خود چو غبار مشگوش داشت» مشگوش به چه معنی است؟

 

حمداله اسکندری در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی:

وان یاوگیان رایگان گرد پیرامن او گرفته ناورد
این بیت یعنی چه؟

 

حمداله اسکندری در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۲۵ دربارهٔ کسایی » دیوان اشعار » عزت نفس:

کلمه آخز از بیت دوم نباید «خاری» باشد؟؟

 

حمداله اسکندری در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰:

در پاسخ به Zar:
من شنیده بودم:
«امشب صدای تیشه از بیستون نیامد*شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد». در دیوان حزین هم همین بیتی که من نوشتم آمده و نه آنچه شما نوشتید.

 

sunny dark_mode