گنجور

حاشیه‌های Siamak Sario

Siamak Sario


Siamak Sario در ‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۱۶ دربارهٔ ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۴:

در بیت اول مصرع دوم را لطفن اصلاح کنید

... قماشاتِ دغااند صحیح است و واوی که میان این دو واژه آورده‌اید شعر را از معنی انداخته. 

 

Siamak Sario در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۴۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۶:

سلام
بیت قدح چون دور ما باشد به ... در خواندن توسط خانمی که صدایشان را ضبط کرده اید به شکل دور به معنی دور از دست خوانده شده اما باید دور به معنی نوبت خوانده می شد.
با احترام