گنجور

حاشیه‌گذاری‌های کی پارسا رئیسی

کی پارسا رئیسی


کی پارسا رئیسی در ‫۱۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۴۳ در پاسخ به ناشناس دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۷:

گاو با اینکه زورمند است امپولو ضعف پذیر است

 

کی پارسا رئیسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۴۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶:

در بیت ۵مگوی درست تر نیست؟ 

 

 

کی پارسا رئیسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۴۸ در پاسخ به حسين دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۵:

هندوستان در اینجا کنایه است هندوستان از قدیم به جادو معروف بوده اما منظور حرف او این است که در حال حاضر جادوی ایران از هندوستان بیشتر است و هیچ ربطی به البرز کوه ندارد

 

 

sunny dark_mode