گنجور

حاشیه‌های جادوگر

 

جادوگر


جادوگر در ‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۴۷ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۰:

بنی آدم اعضای یک پیکرند    که در آفرینش ز یک گوهرند

در اینجا با توجه به کلمه ی "اعضا" در مصرع اول همین بیت و کلمه ی "عضو" در مصرع اول بیت دوم به وضوح نشان میدهد که باید از کلمه "پیکر" در ادامه ی کلمه ی "عضو" استفاده شود. شما وقتی که بخواهید در مورد قسمتی از بدن صحبت کنید به عنوان مثال میگویید : دستها عضوی از بدن انسان هستند. در این بیت با توجه به اینکه ژن اصلی انسان از حضرت آدم گرفته شده، کل انسانها مانند مجموعه ایی از ژنهای حضرت آدم هستند که در غالب یک پیکر بیان شده اند.

 

جادوگر در ‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۰۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳:

در بیت سوم به نظر میرسد کلمه غریب را باید با رقیب جایگزین کرد. البته خیلی هم درو از معنی نیست ولی بهتر است بجای غریب از رقیب استفاده شود. چراکه رقیب متضاد حبیب است و بیت زیباتر میشود. همچنین در خوانش بعضی از اهالی هنر نیز از کلمه رقیب استفاده شده : من از دیار حبیبم نه از بلاد رقیب
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم