گنجور

حاشیه‌های انصاری elham77eli6666@yahoo.com

انصاری elham77eli6666@yahoo.com

ایرانی دوست دار ایران و فرهنگش


انصاری elham۷۷eli۶۶۶۶@yahoo.com در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۵۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شاپور ذوالاکتاف » بخش ۱۴:

بیت 25 :  مصرع دوم احتمالا به جای استا باید  "اوستا"  باشد، چون به دین کهن (آیین زرتشت) اشاره دارد

 

انصاری elham۷۷eli۶۶۶۶@yahoo.com در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۲۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود » بخش ۲ - داستان نوش‌زاد با کسری:

بیت 166 : در مصرع اول، به جای کین باید لفظ "دین" باشد.  ز دین آوران یعنی از پیامبران، دین آنکس مجوی: یعنی از دین او تبعیت نکن که : کجا کار خود را ندانست روی