گنجور

حاشیه‌گذاری‌های جواد نص رتی

جواد نص رتی

یک بیت رو ننوشتید

گر اشک توبه ام به دوات ملک چکید

بگذار پای من بنویسد گناه تو

این بیت زیباست، نمی دونم چرا حذفش کردین‌.؟


جواد نص رتی در ‫۲ سال قبل، دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۱۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲:

ی‌ک بیت کم نوشته شده

نظری خواست که بیند به جهان جلوه خویش

خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد.

بیت زیباست، چرا حذف شده نمیدونم.

 

جواد نص رتی در ‫۲ سال قبل، دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۰۸ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸ - انتظار فرج:

یک بیت رو کم کردید.

گر اشک توبه ام به دوات ملک نریخت

بگذار پای من بنویسند گناه تو

این بیت زیباست، چر حذف کردید رو نمیدونم.

 

sunny dark_mode