گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احسان

احسان

کارشناسی ادبیات فارسی


احسان در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت:

بیت اول «سیّاحان افلاک» استعاره از سیاره‌هاست و بیت نیز اشاره دارد به باور عامیانهٔ «ثبوت زمین و گردش خورشید و دیگر سیارات به دور زمین»

 

sunny dark_mode