گنجور

حاشیه‌های هَزار

هَزار

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت


هَزار در ‫۱۷ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۳ دربارهٔ کسایی » دیوان اشعار » صبح و نبید:

به به... توصیف فوق العاده زیبایی از طلوع خورشید کردند

 

هَزار در ‫۱۷ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۲۱ در پاسخ به احمد ترکمان دربارهٔ کسایی » دیوان اشعار » آن خوشه های رز ...:

درود بر شما عالی تفسیر فرمودید

 

هَزار در ‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ جامی » بهارستان » روضهٔ ششم (در مطایبه) » بخش ۱۲:

🤣🤣

 

هَزار در ‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۵۷ دربارهٔ عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳:

زیبا بود