گنجور

حاشیه‌گذاری‌های حسن عباسی

حسن عباسی


حسن عباسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۵ دربارهٔ ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶:

در پاسخ به "روح و ریحان" عرض کنم که مراد از چرخ، فلک و مدار در نوشته‌های آن زمان، اشاره به تصور اشتباه گردش خورشید و ماه ستارگان حول زمین دارد نه گردی زمین.

 

 

sunny dark_mode