گنجور

حاشیه‌گذاری‌های بهروز پارسیان

بهروز پارسیان


بهروز پارسیان در ‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۰۷ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۴ - از زندان شاه:

کرده بهر ماه نو سرودی تصنیف
کرده بهر سال نو کتابی‌ تدوبن (تدوین)
گرچه خود اکنون پیاده‌ایست بر این نطع
گردد از فر اصطناع تو فرز‌بن(فرزین)

 

بهروز پارسیان در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۱۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵:

من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
که گر به پا به در آیم، به در برند به دوشم
«واژآرایی حرف ب،ضرب آهنگ رقص سماع»

 

بهروز پارسیان در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۰۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵:

من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
که گر به پا ز در آیم، ز در برند به دوشم
«ترتیب حروف اضافه ب و ز، مراعات نظیر پا و دوش»

 

بهروز پارسیان در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۲ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب هفتم در عالم تربیت » بخش ۱۵ - حکایت روزه در حال طفولیت:

سلام
باتشکر از دوستان فرهنگ دوست و ادب پرور گنجور
معنی این بیت چیست?
چنان گوی سیرت به کوی اندرم
که گفتن توانی به روی اندرم