گنجور

حاشیه‌های Yahya Ataei

Yahya Ataei


Yahya Ataei در ‫۱۰ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۲۳ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » ساقی‌نامه:

به میخانه آی و صفا را ببین
ببین خویشتن را خدا را ببین
درست است و بیتی که جناب رنجبر پیش از خدا ـوـ آورده، ایراد وزنی دارد.