گنجور

حاشیه‌های پروانه ای بزرگش کردم و من را کوچک شمارد کجاست؟ محمدی

پروانه ای بزرگش کردم و من را کوچک شمارد کجاست؟ محمدی

عاشق پروانه ای از نوع محمدی


پروانه ای بزرگش کردم و من را کوچک شمارد کجاست؟ محمدی در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۴ دربارهٔ نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۲۶ - کشتن سرهنگان دارا را:

بعضی دوستان فکر میکنند شاعر تاریخ میگوید! خیر شاعر شعر میگوید

 

پروانه ای بزرگش کردم و من را کوچک شمارد کجاست؟ محمدی در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۶ دربارهٔ وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱:

پروانه ی من بازآ