گنجور

حاشیه‌گذاری‌های شهداد

شهداد


شهداد در ‫۶ ماه قبل، جمعه ۱ دی ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۰۸ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰:

مصراع سوم

ز استاد چو  راز جام جم بشنودم

صحیح تره

 

شهداد در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۰۹ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۱:

روزی که نهالِ عمر من کنده ‌شود
عمر را به نهالی تشبیه کرده و مرگ را کنده شدن این نهال. یعنی روزی که مردم و از دنیا رفتم.
و اجزام ز یک‌دگر پراکنده شود
بعد از مرگ اجزای بدن آدم تجزیه می شود. و منظور دقیقا همین ایست.
گر زان‌ که صراحیی کُنند از گِل من،
گر زان = اگر از آن
صراحی = ظرف شیشه ای مخصوص شراب.
اگر از گل وجود من ظرفی مخصوص شراب بسازند
حالی که ز باده پُر کنی زنده شود.
باده = شراب
اگر ظرف ر ااز شراب پر کنی گویی که من زنده شده ام

 

شهداد در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۳ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۳:

خراس : آسیاب
گاو خراس: گاویی که چشمانش را می بندند و به سنگ آسیاب وصل می کنند تا آن را بچرخاند. گاو به دور خود می چرخد و چون چشمانش بسته است نمی داند که در یک مکان بسته است. معمولا کیسه ای از گندم یا علف به گردن حیوان وصل می کنند تا حیوان فکر کند در طبیعت در حال چریدن است.

 

sunny dark_mode