گنجور

حاشیه‌ها

 

رضا علوي


رضا علوی در ‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۴۳ در پاسخ به علی دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر:

فردوسی دینش رو تبعیت از نبی و علی ذکر کرده در ضمن گفته اگه سنی هستی و این مرام رو دوست نداری یا هر مذهب و ایین دیگه ای داری نمیخواد ناراحت بشی این گناه من هست و خودم پیش خدا پاسخگو هستم گناه من رو پای تو نمینویسند  که بخوای از من طلبکار بشی این فهم من بوده لذا این دین رو انتخاب کردم تو خودتو ناراحت نکن بجاش برو تحقیق کن و به دیگران گیر نده  والسلام

 

اگر چشم داری به دیگر سرای   به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد آید گناه منست   چنین است و این دین و راه منست

برین زادم و هم برین بگذرم   چنان دان که خاک پی حیدرم