گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سیدکاظم محمدی

سیدکاظم محمدی


سیدکاظم محمدی در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۴۵ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۵ - ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم:

در بیت دوم به جای پیغامبر، پیغمبر باید بیاید./

 

سیدکاظم محمدی در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۴۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۵ - ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم:

یکی از دوستان می گقت:
گفت پیغمبر به آواز بلند
با توکل قفل فرمان را ببند!

 

سیدکاظم محمدی در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۳۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۳ - جواب گفتن شیر نخچیران را و فایدهٔ جهد گفتن:

سلام
لطفا کزدم به کژدم تغییر یابد

 

سیدکاظم محمدی در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۳۰ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۳ - در اشتیاق کعبه و سفر حج:

گر نباشد حج و عمره ور می و قربان گو مباش
این شرف ما را نه بس کز تیغ او قربان شویم
نگارش درست مصرع اول بیت فوق بدین شرح است:
گر نباشد حج و عمره، رمی و قربان گو مباش
رمی اشاره به یکی از مناسک حج، یعنی زدن هفت سنگ به نماد شیطان یا جمره در سه روز از مناسک حج

 

سیدکاظم محمدی در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳:

وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را
شاید صحیحش:
وقت فرصت نشود فوت مگردان آن را
باشد.

 

sunny dark_mode