گنجور

حاشیه‌های هادی

 

هادی

بی نوا


هادی در ‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۹ در پاسخ به اميد دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را:

بله عموم ایرانیان ابتدا سنی مذهب بوده اند چون ایران در زمان خلفا و اکثرا زمان عمر فتح شد ولی بعدها با آشنایی بیشتر با اسلام و خصوصا بعد از ورود امام رضا به ایران و بعد از آن بعد از تشکل حکوت های شیعی به مذهب تشیع روی آوردند 

 

هادی در ‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۷ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۵۱ - بیان آنک حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه باستدعاء حاجت آفرید خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد کی امن یجیب المضطر اذا دعاه اضطرار گواه استحقاقست:

منظور این است که دهقان (کشاورز) آب را به کشتزاری میبرد که تشنه باشد .

طبیب دارو را نزد کسی میبرد که دردمند است .

پس تو هم دنبال آب نرو تشنگی به دست آور تا ببینی که چگونه آب را نزد تو خواهند آورد .