گنجور

حاشیه‌ها

 

سعید محمودی

شاعر


سعید محمودی در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۸ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۱۰:

کلمه وی صحیح است و دماوند بعنوان خشم زمین در حال رویارویی با آسمان است که نماد فلک و گردون هست که به زمین و زمینی ها ستم کرده.

البته ری در ابیات بعدی آمده که نشان سفلگی اهل آن دیار و در آنزمان است. که ظاهرا کنون هم برخی از آنها، با آسمان ریسمان بافتن سعی در تغییر معنی شعر برای نهادن واژه ری، بجای وی که درست است دارند.

 

سعید محمودی در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۱ در پاسخ به سعید دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۱۰:

اتفاقا وی صحیح است. اصلا دماوند به ری ربطی ندارد. اتفاقا پایتخت نشین ها با تحریف در حال حذف واقعیتها هستند.‌از جمله نامگزاری شهری بنام دماوند در استان تهران که اصلا ربطی به قله دماوند ندارد. یا تحریف کتاب دوم دبستان که امکنه شهرها را با نام منطقه جغرافیایی آورده ولی به دماوند که رسیده خالی گذاشته تا بعدا کارش را تکمیل کرده و از آن تهران بنامد

یعنی عکس بیستون هست نوشته بیستون کرمانشاه

عکس سی و سه پل گذاشته و نوشته سی و سه پل اصفهان

عکس دماوند گذاشته و هیچی ننوشته. باید مینوشته دماوند آمل یا دماوند تهران

همچنین در اخبار شبکه تهران، عکس دماوند را نشان میدهد که ربطی به این شهر ندارد.

یا با پول ملت، در تهران پوسترهای دماوند و مناطق زیبایش میزند و مینویسد تهران!

 

سعید محمودی در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۴ در پاسخ به ناشناس دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۱۰:

ری که بدون مشت هم و با یک فوت هم خراب میشود. دماوند که نماد پهلوانی مازندران و آمل و دیار پهلوان خیز شمال است در قصیده چون پهلوانی به مبارزه با آسمان و گردون و فلک فرا خوانده شده.

 

سعید محمودی در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۲ در پاسخ به کوکب دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۱۰:

ری اشتباه هست و استدلال شما نابجاست. اگر رشته مشت زنی را بدانید مشت را میشود از زیر یا از پهلو هم زد. ولی چون گردون به زمین ستم کرده، دماوند چون مشتی خواهان انتقام از فلک هست و وی درست است

 

سعید محمودی در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۰ در پاسخ به مينا دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۱۰:

همان وی درست است. چون دماوند بسمت بالا میره و مشت به آسمان میزنه. به ری هیچ ربطی نداره.