گنجور

حاشیه‌گذاری‌های بریالی هوشمند

بریالی هوشمند


بریالی هوشمند در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۳۸ در پاسخ به اسماعیل عامری دربارهٔ شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰:

درود میفرستم بر شما برادر عزیز

می اندیشم این بیت زیبا در مورد پیدایش عالم هستی واژه های زیبا را در قالب در آورده است. در عالم بشریت آدم با اشتباه که مرتکب شد از جنت متمرد شد و بر عالم هستی فرستاده شد. علت و مبنی ایجاد عالم بر خطا انسان اول نهاده شده است. انسان اگر مرتکب اشتباه نمیشد عالم هستی شکل نمیگرفت و انسان در باغ پر عیش و طرب روحانی می‌زیست. پس سرشت عالم بر خطا است. اینجا محل خطا است.

 

sunny dark_mode