گنجور

حاشیه‌گذاری‌های امیرهوشنگ

امیرهوشنگ


امیرهوشنگ در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۴۶ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۸ - در عزت نفس:

فریدون مشیری در شعر "همراه آفتاب" کتاب "با پنج سخن‌سرا" تضمیناتی زیبا از این قطعه داره.

 

امیرهوشنگ در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۳۸ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۵ - در پند و اندرز:

فریدون مشیری در شعر همراه آفتاب کتاب با پنج سخن‌سرا این مصرع رو اینگونه نقل کرده:


او پادشاه ملک سخن بود، بی‌گمان
"روی زمین گرفته به تیغ سخنوری"
با منکرش بگو که بیا روبرو کنیم!
با مدعی بگو، بنشیند به داوری

 

sunny dark_mode