گنجور

حاشیه‌های Mostafa Rahmani

Mostafa Rahmani


Mostafa Rahmani در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۲۷ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۵۲ - نغمهٔ رفوگر:

من نه پیراهن، کفن پوشیده‌ام
این کفن، بر چشم تو پیراهن است
در بیت فوق کلمه"پیراهن" باید تبدیل به "پیرامن" شود
مخصوصاً که در دو خط پایین تر از آن کلمه"پیراهن" آمده است و أین تکرار نا مناسب و نازیباست

 

Mostafa Rahmani در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۰۰ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۵ - گفتار و کردار:

تو از چه، ملعبهٔ دست کودکان شده‌ای
بچشم من نشود هیچکس ز بیم، عنان
دَر لت دوم کلمه "عنان" باید "عیان" شود.
ماخذ: کتاب چاپی دیوان اشعار

 

Mostafa Rahmani در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۴۰ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۸ - گل پنهان:

جواب داد، کازین گوشه‌گیری و پرهیز
عجب مدار، که از چشم تو بد نهان شده‌ایم
دَر لت دوم بیت فوق "چشمِ تو بد" باید به "چشمِ بد" تبدیل شود.