گنجور

حاشیه‌گذاری‌های محمد مهدی احدیان

محمد مهدی احدیان

کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی


محمد مهدی احدیان در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۵۹ دربارهٔ منوچهری » دیوان اشعار » مسمطات » شمارهٔ ۲ - در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد:

بند 1  احتمالا اینگونه صحیح است: بلبلکان زند و ستا خواستند

 زند و ستا یعنی زند و اوستا. منظور مجموعه ی سرودهای کهن ، از هر نوعی است. فردوسی گوید: به زند و ستا اندرون زردهشت/ که بنمود هرگونه نرم و درشت  و دقیقی گوید: چو گلبن از گل، آتش نهاد و عکس افکند/ به شاخ او بر، دراج گشت و ستا خوان خسروانی (بنگرید به: مزدیسنا و ادب پارسی، دکتر محمد معین ص 117)

 

sunny dark_mode