گنجور

حاشیه‌های بیشتر به خود ماست که چگونه ببینیم ،

 

بیشتر به خود ماست که چگونه ببینیم ،

عاشق قرآن و تفسیر قرآن 


بیشتر به خود ماست که چگونه ببینیم ، در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۳۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۶:

در واقع سعدی خواست ما بفهمیم که این کار چه بر سر زهد و تقوایی ما میآورد