گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهدی محبوبی

مهدی محبوبی


مهدی محبوبی در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۰۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸:

گویند که فردوس ِ برین خواهد بود

آنجا می ِ ناب و حور ِ عین خواهد بود

گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک ؟ 

چون عاقبت ِ کار چنین خواهد بود 

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۳۹ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹:

من مهر تو در میان جان بنهادم
تا مهر تو بر سر زبان بنهادم
تا دل ز همه جهان کرانه بگرفت
با او سخن تو در میان بنهادم

mahdimahboubi@
4 آبان 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵:

خواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد
بدخواه و بدآموز و بداندیش مباش

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۰ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴:

عمر از پی افزونی ِ زر کاسته گیر
صد گنج زر از رنج تن آراسته گیر

mahdimahboubi@
4 آبان 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۱۶ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹:

رو خانه بروب ، شاه ناگاه آید
ناگاه به نزد مرد آگاه آید
خرگاه وجود را ، ز خود خالی کن
چون پاک شود، شاه به خرگاه آید
mahdimahboubi@
4 آبان 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۱۰ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳:

عشق از ازل هست و تا ابد خواهد بود
جویندهٔ عشق بی عدد خواهد بود
mahdimahboubi@
4 آبان 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۰۵ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶:

آن ها که زمین زیر قدم فرسودند
وندر طلبش هر دو جهان پیمودند
آگاه نمی شوم که ایشان هرگز
زین حال چنانکه هست آگه بودند
mahdimahboubi@
4 آبان 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۰۱ دربارهٔ باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰:

صاحب نظران که آینهٔ یک دگرند
چون آینه از هستی خود بی خبرند
4 آبان 1399
mahdimahboubi@

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۱۱ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

یک دم بر وی نعش حسینت قدم بگذار
( یک دم به روی نعش) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۰۸ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

کز آن فنا به ملک بقا افندت گذار
( افتدت گذار ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۰۷ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

وز عطر روی و مو همگی غیرت تنار
( تتار ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۰۵ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

هر دم خدنک آفت صیاد روزگار
شیر ارژینی ز بیشه شیران کند شکار
( خدنگ ) درست است
( شیر ژیانی ) درست است :
( هر دم خدنگ آفت صیاد روزگار
شیر ِ ژیانی ز بیشه ی شیران کند شکار ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۰۲ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

اکنون بود برای حسینت کفن بکار
( کفن بیار ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۰۰ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

دین تو در میان و حسینیت شهید خصم
( حسینت ) درسته .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۹ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

هنگامه شمار ببین ظلم بی‌شمغار
( ظلم بی شمار ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۸ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

کی جدا تاجدار گذر کن به کربلا
( که ای جدّ تاجدار ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۵ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

فهرست مجد و نقطه تو حیدرا ظهور
( توحید را ظهور ) درسته.

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۳ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

مشکوه حلم و شمع هی میر کامکار
( شمع حی ) درسته

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۱ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

از نقش خال و خط همگی لعبت فرنک
( فرنگ ) درسته

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۰ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع):

کز بعد مرک طعمه مور است و رزق مار
(مرگ) درسته
مهدی محبوبی
mahdimahboubi@
1 آبانماه 1399

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode