گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ای عشق، اجل چیست بر شمشیرت؟

بر فرق فلک خورد سر شمشیرت

از بخیه به زخم پرده‌پوشم، تا غیر

آگه نشود ز جوهر شمشیرت