گنجور

 
غبار همدانی
غبار همدانی » دوبیتی‌ها
 

شمارهٔ ۱: توکه رخ لاله سان افروته دیری - چو داغ لاله ام دل سوته دیری

شمارهٔ ۲: چه خوش بی در عدم ویرانه ای بی - مرا چون جغد در وی لانه ای بی

شمارهٔ ۳: الهی چون گناهم را شمر نیست - یقین دانم که عذرم را ثمر نیست

شمارهٔ ۴: سر و کارم بدست نازنی است - که در هر گوشه اش گوشه نشینی است

شمارهٔ ۵: تا پر نشد زبوی محبّت دماغ دل - چون لاله پرده بر نگرفتم ز داغ دل