گنجور

 
غبار همدانی

شماره ۱: تو که رخ لاله‌سان افروته دیری

شماره ۲: چه خوش بی در عدم ویرانه‌ای بی

شماره ۳: الهی چون گناهم را شمر نیست

شماره ۴: سر و کارم به دست نازنینی‌ست

شماره ۵: تا پر نشد ز بوی محبت دماغ دل

sunny dark_mode