گنجور

 
نظام قاری

نشانی که در شأن کلاه نوروزی در دیوان البسه نوشته‌اند: هو الستار

کتاب آرایش‌نامه: کلاهداران ملک اشعار و دستار بندان سر حد اسرار و ...

کتاب ده وصل: الحمدلله الذی البسنا اثاث الدین و الیقین و صلی ...

رسالهٔ صد وعظ: این رساله ایست موصوف بصد وعظ من تالیفات محمود بن ...