گنجور

 
فیض کاشانی

زین دار فنا پای کشیدن خوشتر

پیوند ز این و آن بریدن خوشتر

دل کردن از اندیشهٔ دنیا خالی

در عاقبت کار رسیدن خوشتر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode