گنجور

 
فرخی سیستانی

آن مشک سیه که با سمن پیوسته ست

از دیدن او دل جهانی خسته ست

یا رب زنخست هم بر آنسان رسته ست

یا او به تکلف فراوان بسته ست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode