گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عین‌القضات همدانی

بسم الله الرحمن الرحیم: و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و ...

تمهید اصل اول - فرق علم مکتسب با علم لدنی: بدانکه در حق صورت بینان و ظاهر جویان با ...

تمهید اصل ثانی - شرطهای سالک در راه خدا: بدان ای عزیز بزرگوار که اول چیزی از مرد طالب و ...

تمهید اصل ثالث - آدمیان بر سه گونه فطرت آفریده شده​اند: بدان ای عزیز که خلق جهان سه قسم آمدند، و خدای- ...

تمهید اصل رابع - خود را بشناس تا خدا را بشناسی: ای عزیز بزرگوار گوش دار. خبر «من عرف نفسه ...

تمهید اصل خامس - شرح ارکان پنجگانۀ اسلام: ای عزیز مصطفی- علیه السلام- گفته است که «طلب ...

تمهید اصل سادس - حقیقت و حالات عشق: ای عزیزاین حدیث را گوش دار که مصطفی- علیه السلام- ...

تمهید اصل سابع - حقیقت روح و دل: ای عزیز گوش دار سؤال خود را که پرسیده‌‬ای که ...

تمهید اصل ثامن - اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان: ای عزیز از این آیت چه فهم کرده‬‌ای که حق- تعالی- ...

تمهید اصل تاسع - بیان حقیقت ایمان و کفر: ای عزیز این آیت را گوش دار که «وما یؤمن ...

تمهید اصل عاشر - اصل و حقیقت آسمان و زمین نور محمد ص و ابلیس آمد: وهو المشتمل علی الغرض المقصود ... *(منتسب به چند نفر)

sunny dark_mode