گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نجم‌الدین رازی

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: حمد و ثنا و آفرین بی منتها آفریدگاری را که بتدبیر ...

بخش ۲ - فصل: بدانکه اصناف موجودات با کثرت تنوع آن منقسم است ...

بخش ۳ - فصل: آنچه از ازدواج علو روحانی و علو جسمانی پدید آمد ...

بخش ۴ - فصل: چون این مقدمات معلوم و محقق گشت بدان که چون روح ...

بخش ۵ - فصل: چون بر حقائق آن اسرار که شرح داده شد اندک وقوفی ...

بخش ۶ - فصل: بحقیقت بدان که هر چیزی را یکبار زادنست الاّ آدمی ...