گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

ای مگس!: ای مگس‌، ای دشمن نوع بشر

داستان «‌خرفستر»: بشنوی ار گفته پیر مغان

خانه را پاک دار تا مگس نیاید: دعوت او مسکن پر چرک تست

sunny dark_mode