گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

بخش اول - از کیومرث تا سربداران: پاسبانا تا به چند این مستی و خواب گران

بخش دوم - از اتابکان فارس تا نادرشاه افشار: هم اتابیکان به ملک فارس چتر افراشتند

بخش سوم - از کریم خان زند تا مشروطه: اندرین فترت برآمد رایت سالار زند

sunny dark_mode