گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع یک جام وصل را دو جهان در بها دهند مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | د | م | و | ی

ا

شماره ۱: برای من، همه دیوانگان را

شماره ۲: که نه کس را مبارکباد گوید نه کسی او را

ت

شماره ۳: بهائی! از تو بدین «نحو»«صرف» عمر، «بدیع» است

شماره ۴: چشم ما پر اشک حسرت، دل پر از نومیدی است

شماره ۵: که فراغت طریق مردی نیست

د

شماره ۶: در حوصلهٔ امید گنجد

شماره ۷: یک جام وصل را دو جهان در بها دهند

م

شماره ۸: که بسیار، بسیار کاسد قماشم

و

شماره ۹: زانکه می‌ترسم که از عشق تو باشد آه او

ی

شماره ۱۰: ما نمی‌بینیم در وی، غیر وی

شماره ۱۱: رخساره در نقاب ز بهر چه می‌کنی