گنجور

 
شیخ بهایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «زانکه می‌ترسم که از عشق تو باشد آه او» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «و» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
م
و
ی

شمارهٔ ۱: یکی دیوانه‌ای را گفت: بشمار - برای من، همه دیوانگان را

شمارهٔ ۲: مبارک باد عید، آن دردمند بی‌کسی را - که نه کس را مبارکباد گوید نه کس او را

شمارهٔ ۳: گذشت عمر و تو در فکر نحو و صرف و معانی - بهائی! از تو بدین «نحو»«صرف» عمر، «بدیع» است

شمارهٔ ۴: عید، هرکس را ز یار خویش، چشم عیدی است - چشم ما پر اشک حسرت، دل پر از نومیدی است

شمارهٔ ۵: ساز بر خود حرام، آسایش - که فراغت طریق مردی نیست

شمارهٔ ۶: نقض کرم است آن که قدرش - در حوصلهٔ امید گنجد

شمارهٔ ۷: مستان که گام در حرم کبریا نهند - یک جام وصل را دو جهان در بها دهند

شمارهٔ ۸: به بازار محشر، من و شرمساری - که بسیار، بسیار کاسد قماشم

شمارهٔ ۹: می‌کشد غیرت مرا، غیری اگر آهی کشد - زانکه می‌ترسم که از عشق تو باشد آه او

شمارهٔ ۱۰: هرچه در عالم بود، لیلی بود - ما نمی‌بینیم در وی، غیر وی

شمارهٔ ۱۱: جای دگر نماند، که سوزم ز دیدنت - رخساره در نقاب ز بهر چه می‌کنی؟

sunny dark_mode