گنجور

 
عطار

عالم همه گفت و گوی خود میبیند

بر سالک جست و جوی خود میبیند

هرچیز که هست جمله چون آیینهست

در دست گرفته روی خود میبیند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode