گنجور

 
عطار

دل، مست بتی عهدشکن دارم من

با او به یکی بوسه سخن دارم من

گفتم: «شکری» گفت که تعجیل مکن

بشنو سخنی که در دهن دارم من

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode