گنجور

 
عطار

هر لحظه به سوی من شبیخون آری

دست از دو جهان در دل مجنون آری

گر ناله کنم که پرده برگیر آخر

چیزی دگرم ز پرده بیرون آری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode