گنجور

 
انوری ابیوردی
 

هر کس که جگر خورد و به خردی هنر آموخت

در دور قمر گو بنشین خون جگر خور

نزدیک کسانی که به صورت چو کسی‌اند

با صورت ایشان نفسی می زن و برخور

پیغام زنان می‌بر و دیبای به زر پوش

با مسخرگی می‌کن و حلوای شکر خور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

تضمینی در ‫۵ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۵ نوشته:

در مضمون شعر دیگر انوری:
ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
کاندر طلب راتب هر روز بمانی
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی
در نگاه کلی، انوری اشعاری را که پیرامون مقایسه ی مال و هرزگی و لودگی با دانش سروده و بخش اول را ترجیح داده و بدان توصیه نموده، مربوط به دوران شعر گویی اش است.
اما در دوران عزلت و گوشه گزینی، به شدت هر چه تمام دانش(و تقوا) را بر دنیا و ما فیها ترجیح می دهد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.