گنجور

 
اهلی شیرازی

ای آنکه زرشک عارضت لاله بسوخت

بی سوز غمت چراغ شادی نفروخت

از بهر نثار مقدم اشرف تو

عاشق به نه اشرفی نه افلاک فروخت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode