گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

منصور . ش در ‫۸ سال قبل، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۰۵ نوشته:

تصحیح املایی :
راه تو بهر روش که پویند خوش است
وصل تو بهر جهت که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
نام تو به هر زبان که گویند خوش است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
منصور . ش در ‫۸ سال قبل، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۰۸ نوشته:

راه تو به هر روش که پویند خوش است
وصل تو به هر جهت که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
نام تو به هر زبان که گویند خوش است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
کمال در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۰۲ نوشته:

ج.آ: 9145

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
عبدالکریم در ‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۴ نوشته:

در جایی دیدم که بیت اول را اینگونه نوشته اند: راه تو به هر نمط که پویند خوش است ... صاحب نظران لطفا پاسخ دهند...

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.