گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

ای گشته جهان تشنه پرآب از تو

ای رنگ گل و لالهٔ خوش‌آب از تو

محتاج به کیمیای اکسیر توایم

بیش از همه عقل گشته سیراب از تو

 
sunny dark_mode