گنجور

حاشیه‌گذاری‌های رهی رهگذر

رهی رهگذر


رهی رهگذر در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۱۰ در پاسخ به سیاووش دربارهٔ رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۱۰ - همت مردانه:

جناب سیاووش عزیز، شیر سگ یعنی سگ چالاک و نیرومند. مانا باشید.

 

رهی رهگذر در ‫۶ ماه قبل، یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۱۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۶ - فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن را کی نشانده‌ای بر سر راه بر کن:

با درود، فکر کنم در بیت ۶۷، « بَوُد » باید تلفظ شود، نه « بُودْ ».

 

رهی رهگذر در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۲۷ در پاسخ به حفیظ احمدی دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹۴ - اثبات ملک هند به حجت که جنت است حجت همه به قاعدهٔ عقل استوار:

جناب احمدی، بنا بر وزن مندرج لطفن تقطیع ارکان نموده بعد اظهار نظر نماید. بنده اشتباه وزنی اینجا نمی بینم. درود

 

رهی رهگذر در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۱۰ در پاسخ به مسعود maskhaz@gmail.com دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱:

با جناب مسعود عزیز کاملن موافقم. در ضمن "ابر" شاید، مگر "باران" کجا میتواند "ستاده" باشد.

 

رهی رهگذر در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۴۰ در پاسخ به عبدالحسین دربارهٔ رهی معیری » رباعیها » آرزو:

جناب عبدالحسین، با عرض سلام، دوست عزیز، کاملن داخل وزن است شما اشتباه نوشته اید. "کاش امشبم آن ..." روان بخوانید. درود

 

رهی رهگذر در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۰۴ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴:

وزن شعر : فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون). درود

 

 

رهی رهگذر در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۱ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۵:

وزن غزل "مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف). درود

 

رهی رهگذر در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۳:

با درود، فکر کنم وزن این غزل:
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) باشد.

 

رهی رهگذر در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۰ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۷:

جناب خوشیوال، به غزل شماره 556 مراجعه فرماید.

 

رهی رهگذر در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۱۳ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱:

با درود، فکر کنم این غزل بروزن:
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) باشد.

 

رهی رهگذر در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۳۲ دربارهٔ رهی معیری » ابیات پراکنده » بی‌نصیب:

جناب ح. رهگذر،
با درود! فکر کنم مصراع آخرین صرف سکته عروضی دارد. به جای دو هجای کوتاه، یک هجای دراز آمده است. سپاس

 

رهی رهگذر در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۹ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱:

آقای ایرانی، وزن عروضی که شما نوشته اید درست است. یعنی " مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) "، اما " مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل " درست نمی باشد. چون " مفاعیل " با داشتن هجای کوتاه در آخر، در رکن آخر قرار گرفته نمی تواند. درود

 

رهی رهگذر در ‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۴۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱:

آقای مهدی، بیت سوم مشکل وزن ندارد. آنچه شما نوشته اید، مشکل وزن دارد. فکر کنم شما در کلمۀ "کرد" دچار اشتباه شده اید. "کرد" هجای کشیده دارد نه دراز. درود

 

رهی رهگذر در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۴ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۸:

آقای درویش، وزن این غزل مطلقن درست است. آنچه شما فرمودید اختیارات مجاز در این وزن است. درود

 

رهی رهگذر در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۰:

با عرض ادب، این غزل بروزن:
"مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) " میباشد. درود

 

رهی رهگذر در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۴۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۲۰:

با عرض ادب، فکر کنم این غزل زیبای خواجو بروزن "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) باشد. درودها

 

رهی رهگذر در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴:

آقای واحد عزیز، تلفظ درست است. آنچه شما فرموده اید خارج از وزن این غزل است. "خواب و خور" یعنی خواب و خوراک که در اینجا کنایه از فارغبالی و بی خیالی است. درود

 

رهی رهگذر در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۴ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲:

با عرض ادب، فکر کنم این غزل در وزن عروضی : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)
باشد. درودها

 

رهی رهگذر در ‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۸:

آقای دکتر روشن عزیز، آنچه شما نوشته اید:
( من گوهری مفلسم ، از این، مشوشم)
چه بعد از رکن دوم با مکث و چه روان بخوانی در هر دو صورت خارج از وزن است. حتی با در نظر داشت اختیارات شاعری. درود

 

رهی رهگذر در ‫۵ سال قبل، جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۳ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹:

درود، با عرض معذرت فکر کنم این غزل بر وزن "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن" (رمل مثمن سالم) باشد. سپاس

 

۱
۲