گنجور

حاشیه‌ها

 

درست بیت آخر این هست:
مقصود از این معامله بازار تیز نیست…

ساقی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۲۹


با تشکر از مطالب ارائه شده،اگر به بقیه ابیات از لحاظ معنایی توجه شود نهایت تشکر را دارم ودر ادامه این شعر بسیار پندآموز است واین نکته رااشاره دارد که در زندگی حواست در پی خودت باش و به آن متعهد باش

فائزه در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۹:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۶۳


با سلام
نظر دوستمون مارشتانی اعمال نشده است. لطفا تصحیح کنید: مقیم گوشه دیر مغان …

عبدالکریم در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۷:۴۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۵


تو پادشاهی گر چشم پاسبانان همه شب
به نظر می رسد این درست تر باشد :
تو پادشاهی و گر چشم پاسبان همه شب

عبدالکریم در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۷:۲۳ دربارهٔ غزل ۱۶۹


آهو به معنی زشت و ناپسند آمده

غزال در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱:۳۴ دربارهٔ سرزنش کردن موبد ویس را


شکوهیدن میشود ترسیدن و ژوپین هم سلاحی سرد است مانند نیزه ولی کوچک و پرتلب کردنیست

شادی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱:۲۰ دربارهٔ پاسخ فرستادن ویرو پیش موبد


آوخ همان آه است و ناله ولی اشک هم است گاهی و همینطور نصیب

مور در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱:۰۵ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


پایین یعنی پیوسته و مربوط به پا

امین کیخا در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱:۰۰ دربارهٔ پاسخ فرستادن ویرو پیش موبد


نه گربزی هوشمندی و توانایی است مثل نیوی که پردلی و با هوشی است ، جربزه هم از ان مانده است

امین کیخا در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۶ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


با درود گربزمیشود مکار و آب زیرکاه و در اصل گرگ بز بوده یعنی گرگی که خود را به لباس بز در می آورده

شاتوت در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۳ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


با عرض سلام ..
هدفم از قرار دادن این شعر در صفحه ام یاد اوری به خودم و دوستانم برای روشی موثر وغیر قابل انکار برای دعا و در خواست کمک از خداست …
سماجت وسر سختی این شخص در دعا کردن وایمانش به خداوند چنان معجزه ای را بوجود اورد که هر انسانی تحت تاثیر ان میتواند با روشن بینی راه اورا دنبال کند.
خدایا مهربان دایما یاد اموری میکند : که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را…و روش ایشان در خواستن واقعا بی نظیر است..و دلایل زیبایش تکمیل کننده ایمانش است …در همین جا از خدا میخواهم که ایمان مرا انقدر قدرت ببخشد که خواستن از او برایم
اسان شود ..خدایا شکرت

حسین حسینی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰:۲۷ دربارهٔ بخش ۵۴ - حکایت آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج


دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت
من آزادی نمی‌خواهم که با یوسف به زندانم
شیخ اجل

هادی رسولی فر در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰:۱۷ دربارهٔ بخش ۱۸۲ - پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود کی از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و انبوه‌تر و محتشم‌تر و پر نعمت‌تر و دلگشاتر


پینودن همان پیمودن است ، باد پیمودن یعنی حرف مفت زدن ،
به لری هنوز پینومه یعنی پیمانه و پینیه یعنی اندازه گرفتن که همان ریخت پهلوی شان را دارند

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


بستوهیدن عاجز شدن

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۱ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


بیت ٧٩ یکتاه کردن دل یعنی دل صاف کردن

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۹ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


شگوار همان سوگوار است و اینجا غلت است

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۶ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


گاو اشتباه نوشته شده منظورم با گور دمنده برنیایی است بیت ٥١ است

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۵ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


گاو با گور دمنده برنیایی ! یعنی تو از صدای دمیدن گور در بینی اش هم می ترسی ! همان صدای شناخته شده ستور ان و بارگان بهنگام براشفتن

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۴ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


فکر می کنم مصراع دوم بیت ششم باید به این صورت باشد:
که درین نهفته ترکش همه تیر آه دارم
یعنی تر بخشی از کلمه ی ترکش باشد و نه پسوند برتری برای نهفته

ایثار در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۲۱


خوباز کردن لغت سختی است یعنی ترک عادت

امین کیخا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۳۷ دربارهٔ آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس


[صفحهٔ اول] … [۳۴۴۳] [۳۴۴۴] [۳۴۴۵] [۳۴۴۶] [۳۴۴۷] … [صفحهٔ آخر]