گنجور

شعرهای صامت بروجردی با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)»

 

صامت بروجردی » افتتاح ریاض الشهاده (دیوان صامت) » شمارهٔ ۲ - رباعی در افتتاح ریاض الشهاده

 

آن کس که زبان نهاد اندر دهنم

جا داد چو عندلیب اندر چمنم

مأمور نموده است از صبح ازل

تا شام ابد به مدحت پنج تنم


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب المواد و التاریخ » شمارهٔ ۱۲ - در مدح حضرت رضا(ع)

 

ای سرور دین خسرو اقلیم رضا

سلطان خراسان و غریب الغربا

در شان تو این بس که رضا در اعداد

یکسان شده با هزار و یک نام خدا


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب نوحه‌های سینه زنی (به اقسام مختلفه و لحنهای متنوع و مخصوصه) » شمارهٔ ۱۳ - و برای او همچنین

 

چون دید زینب شمر را به میدان

بر سینه شاهنشه شهیدان

بر سر زد و گفتا به آه و افغان

در نزد ابن سعد نامسلمان

ای ابن سعد این تشنه لب حسین است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی