گنجور

شعرهای ملک‌الشعرا بهار با وزن «مفعول فاعلات فعولن»

 

ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۳۴

 

بدرود گفت فر جوانی

سستی گرفت چیره‌زبانی

شد نرم همچو شاخهٔ سوسن

آن کلک همچو تیغ یمانی

شد خاکسار دست حوادث

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار