گنجور

شعرهای حافظ شیرازی با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴

 

هاتفی از گوشه میخانه دوش

گفت ببخشند گنه می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش

مژده رحمت برساند سروش

این خرد خام به میخانه بر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی