گنجور

شعرهای پروین اعتصامی با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)»

 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰

 

بد منشانند زیر گنبد گردان

از بدشان چهر جان پاک بگردان

پای بسی را شکسته‌اند به نیرنگ

دست بسی را ببسته‌اند به دستان

تا خر لنگی فتاده‌است ز سستی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی