گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » مطلع یک غزل

 

ز دوری تو دو چشمم چو رود جیحون استشوم فدای تو، احوال چشم تو چون است


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » از یک غزل

 

به قید زلف تو آن دل که پای بند شودغمش مباد که فارغ ز هر گزند شود
بلند نام تو در حسن شد خوشا روزیکه در جهان به وفا نام تو بلند شود


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » از یک غزل

 

به یاد روی تو بر مه شبی نظر کردمنه اینکه رفتی و رو بر مه دگر کردم
ز دست هجر تو تا دیگری بسر نکندتمام خاک درت را ز گریه تر کردم


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه