گنجور

شعرهای منوچهری دامغانی با وزن «مفاعلن مفاعلن مفاعلن»

 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۳

 

فغان ازین غراب بین و وای او

که در نوا فکندمان نوای او

غراب بین نیست جز پیمبری

که مستجاب زود شد دعای او

غراب بین نایزن شده‌ست و من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی