گنجور

شعرهای حکیم سبزواری با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۳

 

جهان گیرئی کز سیاهی برآید

ز شمشیر ابروی ماهی برآید

هر افسون و نیرنگ کآید ببابل

ز جادوی زلف سیاهی برآید

جوانا مبر جور ز اندازه ترسم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری